BOX NOW με 2€

BOX NOW με 2€

Όροι Χρήσης

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα blackanddeckercenter.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το blackanddeckercenter.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του blackanddeckercenter.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του blackanddeckercenter.gr Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το blackanddeckercenter.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του blackanddeckercenter.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Γενικοί Όροι

H ιστοσελίδα blackanddeckercenter.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Black and Decker Center – ΑΡΟΥΚΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΦΜ 160147000, ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΓΕΜΗ 156070007000). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 ΝΙΚΑΙΑ, 18450. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

 

Το blackanddeckercenter.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα: όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του. Το blackanddeckercenter.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους: την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του blackanddeckercenter.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων. Το blackanddeckercenter.gr δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών).

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το blackanddeckercenter.grδεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του blackanddeckercenter.gr σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνο εφόσον: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το blackanddeckercenter.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το blackanddeckercenter.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του blackanddeckercenter.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το blackanddeckercenter.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Το blackanddeckercenter.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το blackanddeckercenter.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του blackanddeckercenter.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το blackanddeckercenter.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του blackanddeckercenter.gr.

Τεχνική υποστήριξη

Σκοπός του Black & Decker Center  είναι η τεχνική υποστήριξη και να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ιδιωτη αλλα και  στον επαγγελματία. Εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες επαγγελματικό Service εργαλείων. Όταν το εργαλείο επιστρέψει στα χεριά σας μετά από επισκευή θα είστε σίγουροι ότι έχουν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι έτσι ώστε το μηχάνημα σας να δουλέψει σαν καινούριο. Το τμήμα Service του Black & Decker Center είναι συνδεδεμενο με το εξουσιοδοτημένο Service της Black & Decker και καλύπτει με Service όλων των προϊόντων  που διαθέτουμε.

Προσωπική συνεργασία

Είμαστε στην διαθεση σας για ερωτήσεις, τεχνικά θέματα, αποστολές ανταλλακτικών σε όλη την Ελλάδα.

Εγγυήσεις

Υπάρχουν εγγυήσεις από ένα (1) χρόνο μέχρι και τρία (3) χρονιά , αναλυτικά αναφέρεται σε κάθε προϊόν στο eshop μας.

Η εγγύηση δίνεται με τη βασική προϋπόθεση την "καλή λειτουργία" σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε εταιρείας.

  1. Συνοδευτικά για την εγγύηση είναι απαραίτητα: τιμολόγιο πώλησης του εργαλείου & συμπληρωμένο με όλα τα ζητούμενα στοιχεία , το πιστοποιητικό εγγύησης που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσεων κάθε εργαλείου.
  2. Δεν καλύπτονται με εγγύηση εργαλεία που επιχειρήθηκε η επισκευή τους από άτομα μη αναγνωρισμένα. Επίσης δεν καλύπτονται ηλεκτρικά μοτέρ ζημίες που προέρχονται από πτώση τάσεων και ηλεκτρικά μέρη εργαλείων μηχανήματων οπών διακόπτες ,καρβουνάκια, πυκνωτές κ.α. 
  3. Χρήση οποιουδήποτε μη γνήσιου ανταλλακτικού ή εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει ζημίες και κίνδυνο για τον χρήστη, ζημίες που δεν αναγνωρίζονται ως εγγύηση.

Προσοχή τα μεταφορικά των εγγυήσεων επιβαρύνουν τον πελάτη.